Điện thoại: (028) 38 44 2008

Nơi đãi ngộ tốt và nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân tài ngành CNTT

Xem môi trường làm việc

Vị trí tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng tuyển
Nơi làm việc
> 18,000,000 đ
18 người
TP. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
20 người
TP. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
10 người
TP. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
5 người
TP. Hồ Chí Minh
> 16.000.000 đ
10 người
TP. Hồ Chí Minh
6,000,000 đ
60 người
TP. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
5 người
TP. Hồ Chí Minh
Quy trình phỏng vấn
Nộp hồ sơ ứng tuyển Online: CLICK HERE